Contact Us

प्रधान संपादक / स्वामी – विष्णु नारायण जोशी -8839710791

संपादक –सागर जोशी -7999025353

मुख्यालय :- वार्ड नम्बर-10 बस स्टैंड के समीप ,कुनकुरी-496225 ,जिला – जशपुर (छत्तीसगढ़)

Email: – samdarshi008@gmail.com

रायपुर ब्यूरो – टिकरापारा, रायपुर 492001- जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़)

जशपुर ब्यूरो – पुरानी टोली, जशपुरनगर, – 496331, जिला – जशपुर (छत्तीसगढ़)

You missed

error: Content is protected !!